Ajankohtaista

Ajankohtaista pohdintaa

Tältä sivulta pääsemme lukemaan toimitusjohtaja Tero Holapan mietteitä ajankohtaisista ja alaan liittyvistä asioista sekä One1 Oy:n kuulumisia.

One1:n vahvan kasvun taustalla ratkaisumuotoilun ajattelumalli - kuuma energiamarkkina ja puolueeton ratkaisuhakuisuus yhdistää kiinteistöenergiatoteutuksia ja lisääntyviä biokaasuhankkeita

Helmikuu 2023

Onnistuminen kiinteistöenergian uusimisessa tai energiatehokkuuden lisäämisessä on usean asian summa. Markkinatilanne luo painetta tarttua nopeisiin osaratkaisuihin, mutta nyt täytyy malttaa ottaa laput pois silmiltä. Energian ratkaisumuotoilu pitää tehdä:

 • tiedolla johtaen,
 • laaja-alaista ammattiosaamista ja näkemystä hyödyntäen, ja
 • energian tuotannon ja käyttäjän näkökulmat yhtäläisesti huomioiden

Kiinteistöenergiat uusiutuu vauhdilla, ja samoin esimerkiksi biokaasuinvestointien määrä on kovassa kasvussa. Biokaasukehitys lisää vihreyttä ja omavaraisuutta mm maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja liikenteessä.
(https://lnkd.in/dtcwDS4U)

Kiinteistökokonaisuuksien energiaratkaisut ja biokaasuhankkeet voi nopeasti näyttää varsin eriltä, mutta yhtäläisyyksiä on paljon. Keskeistä on tapa, millä ratkaisut kartoitetaan ja muotoillaan.

Rauta kyllä taipuu, mutta taipuuko palveluntuottajien ajattelun raamit etsimään avoimesti parhaat ratkaisut erilaisiin tarpeisiin?
 
Meidän ratkaisumuotoilun malli perustuu kokonaisuuksien tai ekosysteemien rakentamiseen. Tuodaan teknologiat, ihmiset, osaaminen ja osapuolten hyödyt yhteen – lähtien puolueettoman avoimella tarvekartoituksella. Sama ajattelu toimii niin koulun tai liikekiinteistön lämmitysratkaisuun, kuin myös kokonaisen biokaasuekosysteemin rakentamiseen.
 
Tämä toimintatapamme tuotti viime vuonna vahvan kasvun, liikevaihdon tuplaantuessa yhdeksään miljoonaan euroon.
Kasvu vankisti entisestään asemaamme monipuolisena energiakumppanina, joka asiakastarpeen mukaan tuottaa puolueettomia ratkaisuja, hyödyntäen esimerkiksi lämpöpumppuja, biokaasua, puupolttoaineita tai kierrätysenergiaa - ratkaisut huolella muotoiltuna, sekä valmiiksi toteutettuina.


Kriisiajattelun aika on jo ohi, kun muotoillaan kiinteistö- ja teollisuusenergian ratkaisuja

Tammikuu 2023

Energiakriisi jatkuu ja energiatietoisuus on huipussaan. Markkinareaktiot oli viime vuonna osaltaan jopa yliampuvia, jolloin myös energian käyttäjien toimenpiteitä saattoi ohjata tarpeeton paniikki.
 
Vessapaperi, ämpärikampanjat ja joditabletit ovat osoittaneet omalla tavalla joukkopaniikkitoimintaa. Tällöin rationaalisuus ja yhteisen hyvän ajattelu hälvenee olemattomiin. Energiakriisi on todellinen, mutta toiminta sen ratkaisemiseksi täytyy olla hallittua. Nopeita toimia on tarvittu, mutta niin poliitikoita kuin energian käyttäjiä ei varsinkaan enää saa ohjata paniikinomainen kriisiajattelu. Monella tavoin markkinat on jo osoittaneet, että ratkaisuja löytyy, ja tahtoa on.
 
Tiettyyn aikaan syksyllä sähköenergian kiinteiden tarjousten hintataso oli lähellä 50 c/kWh. Nopeat hintatason laskut keskelle tammikuun talvea ja ennusteisiin osoittavat, että markkinareaktio oli liian raju. Sähköverkkoon ja -järjestelmään on tehty jatkuvasti kehitystä, ja se jatkuu ja kantaa.
Maakaasun hinnan nousu oli myös todella raju, mutta hienoa reagointia siihen osoittaa mm. LNG-laivan saaminen Inkoon satamaan.
Vaikeita saatavuushaasteita on ollut mm energialaitteistojen osalta. Samoin polttoaineista esimerkiksi pellettiä ei vain ole yksinkertaisesti riittänyt kaikille. Toisinaan nämä vaatii nopeita ja aina optimoituja korjausliikkeitä, mutta välillä maltti voi olla perusteltua.
 
Viime vuoden herättelyn jälkeen nyt energiatoimenpiteitä kannattaa suunnitella kokonaisvaltaisella lähestymisellä, välttäen kriisiparametreja. Yksittäisten hätätoimenpiteiden sijaan tulee kerätä tarpeet yhteen, ja muotoilla niihin pitkälle palveleva kokonaisratkaisu. Monet markkinatapahtuvat tukevat tätä rationaalista energiapäätösten tekoa:

 • hintojen noususta huolimatta, olemme nähneet että Suomessa ollaan hyvin varautuneita ja valmiita reagoimaan ’kolhuihin’ energiajärjestelmässämme
 • sähkön omavaraisuutemme kehittyy hyvin, ja voimme luottaa käyttäjäystävälliseen hintakehitykseen: ”Kallis sähkö jää kohta muistoihin”: https://yle.fi/a/74-20012175
 • energiaosaamista löytyy maastamme hyvin: tarvekartoitukset ja ratkaisut asiakkaalle sopivalla palvelumallilla on löydettävissä
 • fossiilisesta energiasta irtautuminen on ollut jo menossa, eikä siihen kehitykseen tarvitse keksiä pyörää uudelleen – kiihtyvän vauhdin ylläpitäminen riittää


Tehdään vuodesta 2023 vuosi, jolloin energiakriisi selätettiin Suomessa (ja toivottavasti muuallakin) kriisittömällä ajattelulla ja hallituilla toimenpiteillä.


Energiaremonttien kysyntä pysyy korkealla – hankevalmistelut vuodelle 2023 vaatii uudenlaista valmistautumista.

Syyskuu 2022

Lämmitystavan muutokset ja erilaiset energiatehokkuustoimet on monissa kiinteistöissä ja yrityksissä ajankohtaisia markkinatekijöiden johdosta. Muutoksiin ajaa myös asiakkaiden ja asukkaiden vaatimukset energiatehokkuuden ja omavaraisuuden lisäämisestä. Urakoitsijat ovat täystyöllistettyjä, laitteiden saatavuus vaihtelee ja hinnat elävät. Uudet isommat maalämpötoteutukset menevät selkeästi ensi vuodelle, mutta valmisteluissa ei kuitenkaan kannata viivytellä.

Kuinka edetä, kun hintoja tai saatavuutta ei kukaan lupaa muutamaa päivää ja viikkoa pidemmälle?

Hinta-, saatavuus- ja aikatauluepävarmuudet
 • Valmius tehdä päätöksiä. Energiaremontin valmisteluvaiheessa voi tehdä ennakkopäätökset raameista, minkä sisällä lopulliset päätökset voidaan hyväksyä, kun niiden aika tulee.
 • Kumppaniyrityksen käyttö ratkaisun hakemiseen ja kilpailutukseen. Energiapalvelukumppanisi osaa varautua haasteisiin, esimerkiksi varaamalla kapasiteettia sekä jatkuvilla urakoitsijaneuvotteluilla. Näin toimii myös One1 – helpotamme asiakkaan energiahankkeiden toteutusta ensi vuonna.
 • Energiakartoituksen tekeminen tai teettäminen ensi tilassa. Aikainen energiaratkaisumääritys auttaa aikataulupaineissa.
Energiatukien selvitys
 • Tukia hankkeisiin on saatavissa eri tavoin. Alalla toimiva kumppani pystyy auttamaan määrittämään saatavilla olevat tuet.
Valintojen perusteiden avoin tarkastelu
 • Teknologioiden vertailu samalta viivalta. Esimerkiksi maalämpö ja kaukolämpö – myös fossiilisen energian käyttö toistaiseksi arvioitava, vaikka esimerkiksi maakaasusta on syytä pyrkiä irtautumaan.
 • Elinkaarilaskelmissa tulee taustaoletukset olla selkeästi näkyvissä.
 • Omavaraisuuden lisääntyminen. Ulkopuolelta ostettavan energian määrää voidaan vähentää esimerkiksi lämpöpumpuilla. Ollaan vähemmän alttiita hinnan muutoksille.

Yllä olevat asiat huomioiden, suosittelemme tekemään päätöksiä ensi vuoden energiaremonteista jo tämän vuoden aikana. Näin toimenpiteet ehditään valmistella huolella ja toteutusvaihe saadaan tehtyä laadukkaasti.
 
Teknologiariippumattomana uusiutuvan energian ratkaisuja toteuttavana kumppanina teemme jatkuvasti työtä, jotta asiakkaamme saavat myös ensi vuonna oivaltavat ja laadukkaat energiaratkaisut kiinteistöihinsä.


Maakaasun käyttäjien on aika toimia – ratkaisuja onneksi löytyy

Toukokuu 2022

Venäjän kaasutoimitusten katkettua lauantaiaamuna siirryimme uuteen kaasumarkkinavaiheeseen. Epävarmuus kaasun saatavuudesta ja hinnasta nousi pysyvästi. Kesäaika Suomessa pärjätään hyvin Suomen ja Viron välillä olevan Baltic Connector -putken, sekä mm. nesteytetyn maakaasun LNG:n ansiosta. Tulevan lokakuun tilannetta voimme arvailla.
 
Kaikkien maakaasun käyttäjien on korkea aika alkaa suunnittelemaan vaihtoehtoja, tai ainakin keinoja omavaraisuuden lisäämiseen esimerkiksi energian kierrättämisellä.
Biokaasu on ominaisuuksiensa puolesta erinomainen vaihtoehto maakaasulle. Sen tuotantoa ja käyttöä lisätään kyllä, mutta saatavuuden kasvu ei riitä kattamaan lähellekään koko tarvetta. Maatalouden ja teollisuuden sopivissa ekosysteemeissä tämä on kuitenkin merkittävä kehitysalue.
Teollisuudessa muita ratkaisuja voi löytyjä sähkön käytöstä, tai joissain tapauksissa kiinteän polttoaineen (pelletti, hake) ratkaisuilla tai lämpöpumpuilla. Näitä vaihtoehtoja kannattaa tarkastella osaavien kumppanien kanssa. Tarkasteluissa kannattaa huomioida teknologioiden lisäksi myös esimerkiksi saatavat tuet ja muut tekijät, kuten yli 0,5 MW lämpöpumppujen alempi sähköveroluokka.
 
Kiinteistöjen lämmityksessä maakaasun käytön korvaamiseen on hyvin ratkaisuja löydettävissä, esimerkiksi lämpöpumppu- tai pellettiratkaisuilla tai kaukolämmöllä. Vaikka ratkaisut voi olla selkeitä, on tietysti huomioitava mahdolliset viivetekijät, kuten päätöksenteko ja laitteistojen ja resurssien saatavuus.
Mikäli korvaavaan teknologiaan tai polttoaineeseen siirtyminen ei ole tehtävissä, jo pelkästään energialaitteiston päivittäminen uuteen voi tuoda energiasäästöjä, ja näin olleen vähentää riippuvuutta kaasusta. Samoin lämmöntalteenoton ratkaisut lisäävät energiaomavaraisuutta.
 
Tukia energiasaneerauksiin on saatavilla, ja niiden hyödyntäminen on varsin suotavaa. Saatavilla on mm ARA:n tukia taloyhtiöille, yhteisöille, kunnille ja seurakunnille. Business Finlandin energiatukia on tarjolla yrityksille ja yhteisöille. Lisäksi nopeat hakijat ehtii vielä hakea Vähähiilinen teollisuus -tukia 30.6. mennessä.
 
One1 toimii kattavasti näiden ratkaisujen parissa asiakkaiden kumppanina. Ota yhteyttä, niin selvitetään teidän polkunne irti maakaasusta. Ja öljyn käyttäjille tilanne on pitkälti samansuuntainen, joten vastaava kehityspolku kannattaa kartoittaa myös siinä tapauksessa.


Energian käyttäjien mahdollisuuksista on huolehdittava kriisissä

Toukokuu 2022

Omavaraisuuden lisäämiseen on keinoja, mutta ei aina nopeita.
 
Maakaasuhanojen sulkemista ennakoidaan. Fossiilisista energiamuodoista pitäisi päästä eroon heti. Hinnat kohoavat. Energiamarkkinoiden kehitys on akuutti ja tärkeä teema!

Radikaalejakin toimenpiteitä voi olla tiedossa, ja siinä myllerryksessä ei saa unohtaa itse energian käyttäjiä. Jos muutos on pakotetusti liian nopea, kiinteistöt ja teollisuus eivät välttämättä ehdi toteuttaa hallittuja muutoksia.
 
Omavaraisuuden lisääminen on kuitenkin oikea suunta ja se vähentää kriisialttiutta. Eri kokoisille käyttäjille tähän onerilaisia ratkaisuja, kuten:

 • Säädöt kuntoon ja vanhentuneet laitteet ja järjestelmät vaihtoon
 • Hukkalämmöt kiertoon; niin taloyhtiöissä kuin teollisuudessa
 • Lämpöpumpuilla ostoenergian määrän pienentäminen; soveltuu kaikille asiakasryhmille
 • Muut paikalliset energianlähteet, kuten aurinkosähkö, tai sopivan paikallisen ekosysteemin rakentuessa biokaasu

Lue lisää aiheesta Teknologia- ja teollisuusratkaisut -lehdestä (Calcus.com).


One1 uusiutuu ja vahvistuu fuusiossa e-Protechin kanssa

Joulukuu 2021

Kasvavat energiapalvelumarkkinat saivat vahvan ja pitkäjänteisen kansallisen toimijan, kun One1 ja e-Protech yhdistivät voimansa. Näiden toimijoiden tietotaito muodostaa palvelukokonaisuuden ja kasvualustan, joka kattaa hajautetut energiatuotannon sekä kiinteistöenergian ja -tekniikan ratkaisut.

Yhdistyminen on luonnollinen jatkumo näiden kahden yli 10-vuotisen yrityksen tarinassa. Molempien yhtiöiden vahvana ominaisuutena on ollut luottamuksellinen ja ratkaisusuuntautunut toiminta, joka on johtanut pitkiin kumppanuuksiin asiakkaiden kanssa. Sama Yksi kumppani -toimintafilosofia kulkee vahvasti mukana jatkossakin, kun palvelemme asiakkaitamme entistä kattavammalla palvelutarjonnalla.

Vahvat hartiat One1:lle tarjoaa osaltaan omistajat Lahti Energia ja Pori Energia. Jatkuvuutta henkilöstön ja pitkien asiakkuuksien lisäksi tuo myös One1 Oy:n ja e-Protech Oy:n perustajat ja yrittäjät Mika Kallio ja Jukka Hiltunen, jotka jatkavat yhtiössä asiakkaiden palvelemista ja liiketoiminnan kehittämistä.

 • One 1 Oy
 • Palvelukeskus: +358 44 986 3189

 • One1 Hämeenlinna
 • Vanajantie 7

 • 13110 Hämeenlinna

 • One1 Lahti
 • Kauppakatu 31

 • 15140 Lahti

© One1 2021