Ramboll ja One1 kehittävät yhteisvoimin energiapalveluja

Ramboll Finland Oy ja lahtelainen One1 Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöstä energia-alan palvelujen markkinoinnissa ja myynnissä, yhteisesti toteutettavissa projekteissa sekä toisiaan täydentävien palvelujen kehittämisessä.

One1 on erikoistunut uusiutuvan energian pien- ja erilliskohteiden sekä alueiden energiatuotanto- ja energiatehokkuusratkaisuihin. Ominaista ratkaisuille ovat kestävän kehityksen periaatteet sekä uusien teknologioiden kuten lämpöpumppu-, aurinko- ja bioteknologioiden luova yhdistäminen. One1 on muun muassa suunnitellut ja toteuttanut edellä mainittuja teknologioita yhdistäen hybridiratkaisuja useammalle energiayhtiölle ja kunnille erilaisiin asuinalueisiin liittyen.

― Nyt solmittu yhteistyö Rambollin kanssa antaa One1:lle erinomaisen tilaisuuden tuoda energiaosaamista laajempiin alueellisiin kehityshankkeisiin. Rambollin vahva osaaminen ja kokemus kunta- ja aluetasolla kasvattaa solmitun yhteistyön kautta One1:n mahdollisuuksia laajentaa myös omaa liiketoimintaansa energiasektorilla, toteaa One1:n Mika Kallio.

Rambollin asiantuntijapalvelut liittyvät laaja-alaisesti infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin energia-ala merkittävänä asiakassegmenttinä. Rambollilla ja One1:llä on jo yhteisiä projekteja, joista esimerkkinä Levin matkailukeskuksen infrastruktuuriselvitys, jossa energiaratkaisuilla on merkittävä osuus. Muitakin yhteisiä asiakasprojekteja on suunnitteilla.

― Keskitettyjen energiaratkaisujen rinnalle ovat kunta- ja aluetasolla rakentumassa hajautetut tai hybridimallit, joissa korostuu paikallisten energialähteiden hyödyntäminen. Näissä alueellisissa konsepteissa yhteistyö One1:n kanssa luo uutta lisäarvoa ja palvelukykyä asiakkaiden suuntaan, kuvaa Rambollin liiketoimintapäällikkö Mirja Mutikainen tulevan yhteistyön antia.

  • One 1 Oy
  • Palvelukeskus: +358 44 986 3189

  • One1 Hämeenlinna
  • Vanajantie 7

  • 13110 Hämeenlinna

  • One1 Lahti
  • Kauppakatu 31

  • 15140 Lahti

© One1 2021