One1 Oy aloitti selvitystyön, jossa kartoitetaan kannattavuus biokaasulaitoksen rakentamiselle Pieksämäelle

One1 Oy aloitti selvitystyön, jossa kartoitetaan kannattavuus biokaasulaitoksen rakentamiselle Pieksämäelle. Hankkeessa on mukana Pieksämäen kaupunki ja Pieksämäen Vesi Oy

Projektin tavoitteena on löytää oikea liiketoimintakonsepti biokaasuliiketoiminnan käynnistämiselle. Laitokseen on tulossa syötteitä alustavasti maataloudesta, elintarviketuotannosta ja jäteveden puhdistamolta. Myös biojätteiden hyödyntäminen voi tulla kysymykseen sopivilta osin. Kaasulle etsitään hankkeen aikana käyttökohteita liikenteestä, teollisuudesta ja fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta

Hanke valmistuu syksyllä ja mahdolliset päätökset liikentoimintakonseptin lukitsemisesta ja laitoksen rakentamisesta tehdään pian sen jälkeen

  • One 1 Oy
  • Palvelukeskus: +358 44 986 3189

  • One1 Hämeenlinna
  • Vanajantie 7

  • 13110 Hämeenlinna

  • One1 Lahti
  • Kauppakatu 31

  • 15140 Lahti

© One1 2021