Maalämmön ja poistoilmalämmön kilpailukykytarkastelut kiinnostavat energiayhtiöitä

One1 on tuotteistanut selvityksen, jossa tutkitaan erityyppisten rakennusten näkökulmasta lämmöntuotantojärjestelmien kannattavuutta.

Selvityksessä vertaillaan kaukolämpöjärjestelmän ja valittavan vaihtoehtolämmitysjärjestelmän tuotantokustannuksia mahdollisen järjestelmävaihdon tai -saneerauksen yhteydessä. Työssä huomioidaan tarkasteluajanjakson tekniset kustannukset sekä alueelle ominaiset olosuhteet ja hinnoittelutasot.

Tulokset antavat työkaluja kaukolämpöliiketoiminnan tueksi, joiden avulla voidaan kehittää tulevaisuuden kaukolämmön hinnoittelua sekä uudentyyppisiä liiketoimintamalleja tukemaan kaukolämpöliiketoimintaa. Tämä mahdollistaa kaukolämmön kilpailukyvyn parantamisen. Lisäksi laskennan tuloksia voidaan hyödyntää asiakaspalvelun laadunparantamisessa.

”Kyseiset selvityksen ovat kiinnostaneet energiayhtiöitä kovasti. Ne antavat heille tarkkaa tietoa omalla alueella eri vaihtoehtojen tuotantokustannuksista, joita voi mm. hyödyntää omassa hinnoittelussa, toteaa projektipäällikkö Jari-Matti Satosalmi One1 Oy:stä”

  • One 1 Oy
  • Palvelukeskus: +358 44 986 3189

  • One1 Hämeenlinna
  • Vanajantie 7

  • 13110 Hämeenlinna

  • One1 Lahti
  • Kauppakatu 31

  • 15140 Lahti

© One1 2021