Aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet Jyväskylän Kankaalla

Jyväskylän Kankaan alueelle pyritään löytämään uusia tapoja tuoda aurinkoenergia kaikkien saataville!

Jyväskylän Kankaan alueen aurinkoenergian hyödyntämistä varten luotiin aurinkoenergiamallinnustyökalu, jonka avulla voidaan tarkastella erilaisten skenaarioiden sekä tekniikoiden vaikutusta aurinkoenergian tuotantoon. Tämän mallin avulla pyrittiin löytämään uusia tapoja hyödyntää aurinkoenergiaa tehokkaasti sekä taloudellisesti!

  • One 1 Oy
  • Palvelukeskus: +358 44 986 3189

  • One1 Hämeenlinna
  • Vanajantie 7

  • 13110 Hämeenlinna

  • One1 Lahti
  • Kauppakatu 31

  • 15140 Lahti

© One1 2021