One1 kehittämään Taivaanrannan asuinalueen energiaratkaisua

Nastolan, Taivaanrannan alueelle on suunnitteilla uusi ympäristöystävällinen asuinaluen, jonka energiaratkaisun kehittämisestä vastaa One1 Oy.

Taivaanrannan asuinalueen suunnitelman johtoajatuksena on perustaa järvenrantaan taivaallisen hyvä asuinalue, joka ilmentää ja tutkii Hyvän Olemisen eri olomuotoja. Teemassa yhdistyvät alueen kaikkein olennaisimmat elementit: veden läheisyys, kaunis maisema sekä laadukas, ympäristöystävällinen ja yhteisöllisyyteen kannustava asuminen. Samalla koko alueelle syntyy voimakas ja yhtenäinen identiteetti - alue, jonka asukkaat voivat kertoa kotinsa sijainnin muutenkin kuin katuosoitteensa ilmoittamalla.

One1 suunnittelee Taivaanrannan alueen energiaratkaisua. Rakennusten energiahuollossa on tarkoitus käyttää ympäristöystävällisiä toteuttamismuotoja mm. maalämmön ja aurinkoenergian hyödyntämistä. One1 on energiamallien kokonaistoimittaja, joka toteuttaa uusiutuvaan energiaan perustuvia energiamalleja mm. asuin- ja teollisuusalueille, suurille kiinteistöille sekä taajama että haja-asutusalueilla. Ratkaisut rakennetaan aina asiakkaan näkökulmasta huomioiden strategiat, tarpeet ja resurssit. One1 integroi ja koordinoi toimijoita alueellisten uusiutuvien energianratkaisujen kehittämisessä, ja jalostaa näistä ympäristöystävällisiä ja taloudellisia energiamalleja

  • One 1 Oy
  • Palvelukeskus: +358 44 986 3189

  • One1 Hämeenlinna
  • Vanajantie 7

  • 13110 Hämeenlinna

  • One1 Lahti
  • Kauppakatu 31

  • 15140 Lahti

© One1 2021