Energiapalvelut

Lähtökohtamme on asiakaslähtöinen. Kaikki palvelut perustuvat toimeksiantajan tavoitteisiin, resursseihin ja energiastrategiaan.

Tulevaisuudessa hajautetut energiapalvelut korostuvat lähes kaikissa loppuasiakasryhmissä. Esimerkiksi suuret kuluttajat vaativat monipuolisia sekä yksilöllisiä uusiutuvan energian palveluita perinteisen kaukolämmön rinnalle.

Muun muassa energiayhtiöt voivat olla edelläkävijöitä ja palvella kuluttajia monipuolisesti uusiutuvaa energiaa laajasti hyväksikäyttäen.

One1 kehittää, suunnittelee ja toteuttaa asiakkailleen kuluttajamyönteisiä, alueellisia tai kiinteistökohtaisia uusiutuvan energian- ja energiatehokkuuden kokonaisratkaisuja, käyttäen muun muassa lämpöpumppu-, aurinko- ja bioteknologioita luovasti hyväkseen.

One1 Kohdeselvitys

One1 Kohdeselvitys ottaa huomioon asiakkaan sidosryhmät, mahdolliset loppuasiakkaat, asiakkaan tarpeet sekä kohteen reunaehdot. Teknisen ja taloudellisen analyysin sekä tarvittavan esisuunnittelun lisäksi asiakas saa selvityksen käytönaikaisista palveluista sekä hankinnan elinkaarikustannuksista. Tarvittaessa One1 auttaa myös hankkeen rahoituksen suunnittelussa.

One1 Kohdesuunnittelu

One1 on teknologiariippumaton toimija. Hyödynnämme ratkaisuissamme monipuolisesti aurinkoenergiaa, maa-, vesi- ja ilmalämpöpumppuja, bioteknologiaa sekä näiden kaikkien yhdistelmiä.

One1 kohdesuunnittelu kohdistuu tarkempaan tekniseen ja toiminnalliseen ratkaisuun ja toteutukseen. Suunnittelemme asiakkaalle ja kohteelle sopivimman ratkaisun. Näin varmistetaan paras hyötysuhde lähienergian tuotannossa ja kustannustehokas toimitus.

One1 Laitostoimitus ja projektinhallinta

Hankkeen toteutukseen on useita vaihtoehtoja. Vastuut jaetaan selkeästi projektin alussa ja One1 voi toteuttaa projektin avaimet käteen -periaatteella tai keskittyä yhteisesti sovittuun rooliin.

Voimme toimittaa energiaratkaisut:

  • Avaimet käteen toimituksina (EPC)
  • Projektin hallinta- ja johtotoimituksina (EPCM)
  • Vuokra- ja leasingpalveluna

One1 Käytönaikaiset palvelut

Kokonaisvaltaisen käytönaikaisen palvelun ansiosta asiakkaamme voivat keskittyä liiketoimintaansa. Me vastaamme tuotantolaitosten kunnossapidosta hoitaen niitä kuin ne olisivat omiamme.

Käytönaikaisiin palveluihin voi sisältyä myös kunnossapito-ohjelma, huoltotarveanalyysit, energian hankinta sekä energian käytön tehostaminen. Tarvittaessa suunnittelemme ja valvomme tuotantolaitosten investoinnit ja kiinteistöjen saneeraukset.

One1 on kehittänyt oman web-portaalin, joka voidaan hyödyntää energiapalveluiden käytössä ja tarkassa seurannassa.

One1 Energian myynti antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintoimintaan ja saavuttaa näin enemmän hyötyjä kuin investoimalla omaan teknologiaan, osaamiseen ja muihin resursseihin, joita oma energiantuotanto ja hallinta vaativat.

Ota yhteyttä meihin