Lähienergian myynti

Oma lähienergiantuotanto ei ole aina välttämättömyys. One1 myy asiakkailleen energiaa. One1 selvittää ja suunnittelee energian tuotantoratkaisut asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Ratkaisuissa valitaan käytettävissä oleva paras uusiutuvan energian tuotantotapa tai useamman sopivan tavan yhdistelmä, joka ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja paikalliset olosuhteet.

Kun energiantuotanto ei ole omaa ydinliiketoimintaa niin sitä hankittaessa usein haasteiksi syntyy kohteiden kehittäminen ja suunnittelu, investointiprojektin läpivienti sekä päivittäiset käyttö- ja huoltotoimenpiteet. Nämä asiat edellyttävät syvää tietotaitoa sekä  perehtymistä uusiin teknologioihin ja energiantuotantoon.

Lue lisää!

 

Lähienergiaratkaisut ovat moninaistuneet uusiutuvan energian teknologioiden ja järjestelmien lisääntyessä. Hajautetun energiantuotannon uudet teknologiat ja järjestelmät eivät aina tue oman liiketoiminnan resurssien asiantuntemusta vaan vaatii uudenlaista tietotaitoa uusista teknologioista sekä niiden asentamisesta ympäristöön.

.

 

Monesti haasteita on jo hankkeen alkuvaiheessa, kun aloitetaan mm. erilaisten asuinalueiden ja kiinteistökohteiden energiajärjestelmien hahmottelu sekä kaavoitustyöt. Nämä haasteet voivat sitoa resursseja entistä enemmän ja aiheuttaa riskejä esimerkiksi järjestelmien toteutuksessa ja taloudellisessa lopputuloksessa.

.

 

Ulkoistamalla energiantuotanto sekä oikeilla teknisillä ratkaisuilla on mahdollista saavuttaa hyötyjä myös kiinteistöjen energiatehokkuudessa, ja sitä kautta kiinteistön arvon lisäämisessä. Lisäksi rakennusten energiatehokkuusdirektiivit lisäävät lähienergiaratkaisujen merkitystä entisestään tulevaisuudessa.

.

One1 Energian myynti antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintoimintaan ja saavuttaa näin enemmän hyötyjä kuin investoimalla omaan teknologiaan, osaamiseen ja muihin resursseihin, joita oma energiantuotanto ja hallinta vaativat.

Ota yhteyttä meihin