Skip to main content

Referenssit

Uudistettu Mega-keskus

Seinäjokelaisessa kauppakeskuksessa haluttiin panostaa kiinteistön tulevaisuuteen sekä asiakkaiden ja yrittäjien viihtyvyyteen. Myös kohoavat energiakustannukset oli saatava kuriin.

Mega-keskuksen kiinteistö on valmistunut vuonna 1980 ja laajentunut nykyiseen muotoonsa vuonna 1996. Ajan saatossa Mega-keskuksessa on tehty useita remontteja, joissa tilat ovat muuttuneet uusien yritysten ja käyttötarkoitusten mukaan.

Kiinteistön ilmanvaihdon laitekanta oli alkuperäistä ja osin puutteellisesti toimivaa. Kun kauppakeskuksen toiminnan jatkuvuus pitkälle tulevaisuuteen varmistui, mahdollistui myös IV-koneiden uusiminen energiatehokkaammiksi ja varmatoimisemmiksi. 

– IV-koneiden energiatehokkuus ei vastannut tätä päivää ja pieniä vikaantumisia oli toistuvasti. Epävarma ja vanhentunut laitekanta oli suunnitteilla uusia jo vuosia takaperin, mutta sitten astui mukaan korona ja kaikki pysähtyi hetkeksi, kertoo City Kauppapaikat Oy:n kiinteistöistä vastaava Vesa Mäkelä.

Esiselvitys tuo vahvistuksen

IV-saneeraus aloitettiin tilaamalla suunnittelijalta mitoitukset uusille IV-koneille. Tämän lisäksi kaivattiin myös tarkempaa dataa kiinteistön tilasta.

– One1 oli meille entuudestaan tuttu kumppani. Olemme tilanneet heiltä aikaisemmin olosuhdemittauksia, mutta tämä oli ensimmäinen yhteinen projekti, missä lähdimme tekemään kohteeseen muutosta, Mäkelä valaisee yhteistyön taustoja.

Hankkeen esiselvitysvaiheessa One1 teki kiinteistön energiaselvityksen, olosuhdemittauksia sekä talotekniikan katselmuksen.

– Selvitysten tulokset osoittivat, että laiteiden uusimisella olisi odotettavissa selkeää säästöä energiankäytössä ja kustannuksissa. Samalla varmistettaisiin, että viihtyvyyteen vaikuttavat sisäilmaolosuhteet saataisiin toteutumaan, kertoo projektista vastannut One1 Oy:n Heli Kettunen.   

One1:n tekemien laskelmien mukaan sen hetkisillä energian hinnoilla vuotuinen säästö kaukolämmön osalta olisi noin 36 000 € ja sähkön osalta noin 19 000 € vuodessa.

– Selvityksien ja laskelmien myötä saimme lopullisen varmistuksen vanhan IV-järjestelmän tehottomuudesta ja korkeasta energiankulutuksesta. Korjaavat toimenpiteet olivat perusteltuja, toteaa Vesa Mäkelä.

Tuumasta toimeen


Ilmanvaihdon saneerausprojekti starttasi syksyllä 2022. Tuolloin Mega-keskuksessa oli käytössä kolme IV:n tulokonetta ja kolme poistoilmakonetta. Saneerauksen myötä kauppakeskuksen konekantaa pystyttiin pienentämään ja tätä nykyä käytössä on enää kaksi lämmön talteenotolla varustettua tulo-poistoilmakonetta entisen kuuden laitteen sijaan.

IV-saneerauksen myötä konehuoneesta tuli myös käyttäjä- ja huoltoystävällisempi. Vanhentuneiden laitteiden lisäksi eroon päästiin ahtaudesta, kun tilasta purettiin myös ilmakammioiden väliseiniä. Uusissa IV-koneissa on huomattavasti hiljaisemmat puhaltimet, joten konehuoneen meluhaitat pienenivät huomattavasti.

Konehuoneen valaistusta parannettiin ja vanhojen valojen tilalle vaihdettiin energiaystävälliset led-valot. Tuloksena aikaisempaan verrattuna oli avarampi, rauhallisempi ja valoisampi tila, jossa on huomattavasti helpompi työskennellä.

Kiitosta sujuvuudesta

– One1:n näkökulmasta projekti oli monivaiheinen. Se piti sisällään esiselvitykset, suunnittelun, purkuvaiheen, uusien laitteiden asennuksen sekä käyttöönoton. Lopuksi oli projektin viimeistely, jossa tehtiin taloudellinen loppuselvitys, loppudokumentaatio sekä projektille myönnetyn energiatuen hakeminen, kertoo projektipäällikkö Kettunen.

Kauppakeskuksen yrittäjien palaute projektin sujuvuudesta on ollut hyvää. Yleisesti One1 sai kiitosta tiedottamisestaan ja siitä, että se pystyi vetämään projektin läpi mahdollisimman vähäisillä haittavaikutuksilla.

– Matkaan mahtui myös haasteita. Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi laitevalmistajilla on toimitusvaikeuksia. Saatavuusongelmat meinasivat hidastaa myös tämän projektin valmistumista, mutta tehokkaiden ja osaavien yhteistyökumppaneiden kanssa saimme kirittyä aikataulua. Jokainen projektiin osallistunut toimija hoiti oman osuutensa loistavasti, kiittelee Kettunen.

– Sanalla sanoen One1 ja yhteistyökumppanit hoitivat projektin hyvin. Heillä oli kaikki narut hyppysissään ja meidät pidettiin säännöllisesti ajan tasalla projektin etenemisestä. Toiveissa oli, että projekti olisi valmistunut vähän aikaisemmin, mutta pieniin toimitushaasteisiin ei aina pysty vaikuttamaan, kiteyttää Mäkelä.

Energiansäästötoimenpiteet saavat jatkoa

Tehtyjen saneerausten tekninen käyttöikä on 15–25 vuotta. Arvioidun säästön mukaan hankkeen kassavirta kääntyy positiiviseksi kuuden vuoden jälkeen ja investointi on maksettu takaisin vähän yli seitsemän vuoden jälkeen. Kaukolämmön hintojen noususuhdanteinen kehitys voi tosin vaikuttaa tilanteeseen.

– Säästöjen suhteen alku on ollut lupaava. Ensimmäisenä kuukautena IV-remontin jälkeen säästöä on tullut 60 % kaukolämmössä ja 30 % sähkössä. Jäämme jännityksellä odottamaan mitä tulevaisuus meille kertoo, toteaa Mäkelä.

Mega-keskuksen energiansäästötoimenpiteet eivät suinkaan rajoitu vain IV-saneeraukseen. One1:n kanssa tehtävä yhteistyö saa vielä jatkoa aurinkopaneelihankkeen muodossa.

– One1 teki ehdotuksen energian hankinnan kokonaisratkaisusta, jossa IV-saneerauksen lisäksi Mega-keskukseen asennetaan myös aurinkopaneelit. Tällä kokonaisuudella säästämme eurojen lisäksi myös ympäristöä ja jätämme jälkeemme pienemmän hiilijalanjäljen, kertoo Mäkelä.

One1:n tekemien laskelmien mukaan Mega-keskukseen asennettavilla aurinkopaneeleilla on mahdollista kattaa aurinkoisena päivänä jopa 50 % kauppakeskuksen sähköntarpeesta. Tämä on iso harppaus kohti energiaomavaraisuutta.

One1 toi asiakkaalle lisäarvoa seuraavissa asioissa:

  • Hyödynnettiin osaamista energiatuen jatkoajan hakemisessa. Tulevalle aurinkovoimalalle haettiin erillinen tuki kuin muulle energiaremontille.
  • Kustannustason määritys ja vertailu
  • Hankesuunnitelma ja suunnittelun tarve
  • Huomioitiin vaatimukset luvituksen ja vakuutusturvan osalta
  • Huolehdittiin viranomaisvaatimuksiin vastaamisesta
  • Huolehdittiin rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä
  • Projektinjohto. Toimme yhteen eri urakoitsijat, jolloin asiakkaalla oli mahdollisuus asioida vain yhden tahon kanssa koko urakan ajan.
  • Maksuliikenteen tasaus sekä urakkalaskujen tarkastus asiakkaan puolesta

Voisiko tämä ratkaisu sopia myös teille?
Ota yhteyttä.