Nesteytetyn biokaasun tuotanto

Asiakas

Arla, Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO), Tikan Maatila Oy, One1

Kohde

Tikan maatila

Tavoite

Maatalouden ja energiatuotannon yhdistävä uudenlainen innovaatioekosysteemi. Nesteytetyn biokaasun tuotanto maitotiloilla.

Toimenpiteet

Biokaasureaktorin toteuttaminen. Nesteytetyn biometaanin tuottaminen polttoaineeksi.

Tulokset

25 % vähemmän päästöjä maatilalla.
3 000 000 kg CO2e -> 2 300 000 kg CO2e.

Rekan päästöt vähenevät
1 200 000 kg CO2e. Tuotettu 600 000
litraa dieseliä vastaava määrä biokaasua.

Arla, One1 ja SEO valmistelevat nesteytetyn biokaasun tuotantoa maitotiloilla

Meijeriyhtiö Arla Suomi, energiapalveluja tuottava One1 ja Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ovat päättäneet aloittaa nesteytetyn biokaasun tuotannon ja jakelun Kurikassa Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluvalla Tikan Maatilalla. Samalla syntyy maatalouden ja energiatuotannon yhdistävä uudenlainen innovaatioekosysteemi.

Tikan Maatilan maidosta jalostetaan Hämeenlinnan Osuusmeijerissä Arlan luomutuotteita. Tavoitteena on, että Arlan maidonkeruuauto tankkaa polttoaineena käytettävän nesteytetyn biometaanin samalla kun se noutaa maidon tilalta. Kerrallaan biometaania tankataan noin 500 kiloa, jolla maitoauto ajaa yli tuhat
kilometriä.

– Tilallemme rakennettavaan biokaasureaktoriin syötetään kaikki tilan lannat eli 16 000 kuutiota lietelantaa ja 4 000 kuutiota kuivalantaa. Biokaasun tuotantoon käytetään myös pelloilta tulevaa olkea ja nurmea. Käsittelyssä yli jäävä kiinteä tavara levitetään pellolle lannoitteeksi, kertoo uudesta toimintamallista tyytyväinen Tuomo Mäkinen, Tikan Maatilan maidontuottaja.

Merkittävä avaus biokaasutoimialalle

– Biokaasutoimialalle avaus tässä kokoluokassa on merkittävä. Se antaa hienon mahdollisuuden laajentaa toimintamallia ja vähentää raskaan liikenteen hiilipäästöjä kansallisesti ja kansainvälisestikin. Tällä hetkellä Suomessa tuotetaan biokaasua noin 1 TWh, joka vastaa 100 miljoonaa diesellitraa. Tästä maataloussyötteiden osuus on 5–10 prosenttia. Biokaasun syötepotentiaali maatiloilla on Suomessa arviolta 15 TWh vuodessa, Mika Arffman, Envitecpolisin toimitusjohtaja toteaa.

Raakakaasun tuottaja on Tikan Maatilan yhteydessä toimiva BioMuu Oy. One1 jalostaa sen nesteytetyksi biokaasuksi tilan välittömässä läheisyydessä. Liikkeelle lähtevä investointi on toteutuessaan Suomen ensimmäinen tilalla nesteytettyä liikennepolttoainetta tuottava yksikkö. Bioreaktorin ja SEO:n tankkaus-aseman rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Ensimmäinen nesteytetyn biokaasun tankkaus ajoittuu kesään 2023.

– One1 on biokaasusektoriin panostava kasvuyritys. On erinomaista laajentaa liiketoimintaa biokaasulaitosten toteuttamisesta biometaanin nesteytysliiketoimintaan Suomen tarpeisiin sopivalla kokoluokalla. Uskomme tämän ulostulon avaavan uusia ovia ja mahdollistavan meille vahvan kasvun, toteaa Mika Kallio, One1:n teollisten ratkaisujen johtaja.

Investoinnin valmistuttua Tikan Maatilalla hiilipäästöt alenevat vuodessa noin 700 000 kg CO2e. Tämä on reilu neljännes tilan päästöistä. Biokaasua hyödyntävän maidonkeruuauton CO2-päästöt ovat vuodessa 1 200 000 kg CO2e eli 90 prosenttia pienemmät kuin fossiilista dieseliä käyttävällä maitoautolla.

  • One 1 Oy
  • Palvelukeskus: +358 44 986 3189

  • One1 Hämeenlinna
  • Vanajantie 7

  • 13110 Hämeenlinna

  • One1 Lahti
  • Kauppakatu 31

  • 15140 Lahti

© One1 2021