• Lähienergian kokonaisratkaisut
 • Energiaa helposti ja luotettavasti
 • Asiantuntevaa energiapalvelua

One 1 tarjoaa asiakkailleen

Ratkaisuina

 • Älykkäät hybridiratkaisut
 • Räätälöidyt laitoskokonaisuudet
 • Suurkiinteistöratkaisut
 • Kaukojäähdytysratkaisut
 • Teknologiaselvitykset
 • Verkostot ja asiakaslaitteet

Teknologioina

 • Lämpöpumput
 • Biokattilat ja laitokset
 • Aurinkokeräimet ja -paneelit
 • Mikro-CHP-laitokset

Palveluina

 • Energian myynti
 • Operointi ja ylläpitopalvelut
 • Investointien rahoitus
 • PILP-suunnittelu- ja toteutuspalvelut
 • Energiatehokkaat kaukolämmön ja kuluttajajärjestelmien rajapintaratkaisut

One1 toteuttaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden palveluja ja ratkaisuja energiayhtiöille, kunnille ja yhteisöille sekä rakennuttajille ja kiinteistön omistajille. Yhteistä tarjonnalle on kestävän kehityksen periaatteet sekä uusien teknologioiden kuten lämpöpumppu-, aurinko- ja bioteknologioiden luova yhdistäminen.

One1 kartoittaa asiakkaan tarpeen ja tarjoaa sopivat energiapalvelut ja toteutukset kuhunkin kohteeseen ja tilanteeseen. Palveluumme kuuluvat niin energian myynti kuin yksityiskohtaiset selvitys- ja suunnittelupalvelut sekä projektien toteutus - ja kokonaishallinta.

Uutiset

18.12.2015

One1 Oy:lle maalämpöenergian toimitussopimus Kalliolan uuteen kouluun

One1 Oy on tehnyt sopimuksen Hollolan kunnan kanssa maalämpöenergian toimittamisesta Kalliolan uuteen kouluun ja sen viereiseen päiväkotiin. One1 Oy tekee maalämpöön pohjautuvan uusiutuvan energian lämpökeskuksen, joka tuottaa lähilämpöä kiinteistöille.

Uutinen

13.08.2015

ONE1 OY HAJAUTETUN ENERGIAN TUOTTAJAKSI YHTEISTYÖSSÄ ENERGIAYHTIÖIDEN KANSSA

Lahti Energia Oy ja Pori Energia Oy ovat allekirjoittaneet 6.8.2015 yhdessä lahtelaisen One1 Oy:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä hajautetun energiantuotannon erilliskohteiden energian myynnistä Suomessa ja muualla Itämeren alueella. Energiayhtiöt ovat tulossa vahvasti mukaan One 1 Oy:n toiminnan kehittämiseen ja investoimaan hajautettuun energian tuotantoon.

Uutinen

20.07.2015

Viljankuivausta kaukolämpöä hyödyntäen

One1 Oy toteutti kannattavuusselvityksen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja Lahti Energia Oy:lle keskitetyn viljankuivauslaitoksen mahdollisuuksista ja kannattavuudesta kaukolämmöllä Lahden seudulla.

Uutinen

Uusilla energiapalveluilla uutta liiketoimintaa

Energiayhtiöt voivat tuottaa ja myydä asiakkailleen energiaa sekä tarjota energiatehokkuuspalveluita myös hajautetusti toteutettuna uusiutuvan energian teknologioita hyödyntäen. One1 tuottaa energiayhtiöille ratkaisuja ja palveluita, jotka mahdollistavat liiketoiminnan kasvattamisen ja laajentamisen hajautetussa energian tuotannossa.

One1 energiajärjestelmä

Referenssejä

Lappeenrannan Energia